Phí qua đêm tại exness - Swap exness

admin

Administrator
Quản trị viên
Phí qua đêm tại exness (swap exness) được áp dụng cho các công cụ khác nhau, phù hợp với các thông số kỹ thuật của Hợp đồng .

Để tính toán số lượng phí qua đêm tại exness áp dụng cho các tham số cụ thể của giao dịch.

Bảng sau đây trình bày chi tiết đầy đủ về cách trao đổi được áp dụng cho các tài khoản tại Exness.

Áp dụng swap tại Exness Group:

ngày​
Thời gian áp dụng (GMT +7)​
Swap (phí qua đêm)​
Thứ hai​
5h​
Tiêu chuẩn​
Thứ ba​
5h​
Tiêu chuẩn​
Thứ tư​
5h​
Ba lần​
Thứ năm​
5h​
Tiêu chuẩn​
Thứ sáu​
5h​
Tiêu chuẩn​
ngày thứ bảy​
-​
-​
chủ nhật​
-​
-​


Lưu ý rằng, để bù đắp chi phí phát sinh vào cuối tuần, phí qua đêm được tính 3 lần vào ngày thứ Tư (đối với các cặp tiền tệ và kim loại) và vào ngày thứ Sáu (đối với các chỉ số và năng lượng). Tất cả các mức ký quỹ và phí qua đêm được xem xét và theo dõi thường xuyên.

Dưới đây là hình ảnh bảng danh sách swap exness của các cặp tiền tệ chính, hàng hóa và chứng khoán, thời điểm hiện tại.

1.PNG
2.PNG
3.PNG
 

Group facebook

Fanpage Exness Việt Nam

Top