Mức trượt giá tại exness

admin

Administrator
Quản trị viên
Tại Exness, chúng tôi hiểu được cảm giác khi lệnh chờ của bạn rơi vào trượt giá (khoảng trống giá). Do đó, để cho hợp lý, chúng tôi đảm bảo không xảy ra tình trạng trượt giá đối với hầu như tất cả các lệnh chờ được khớp lệnh ít nhất 3 giờ sau khi mở giao dịch cho một công cụ giao dịch. Tuy nhiên, nếu đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào sau đây, lệnh của bạn sẽ được khớp ở mức báo giá thị trường đầu tiên sau khoảng trống giá:
  • Nếu lệnh chờ của bạn được khớp trong điều kiện thị trường không bình thường, chẳng hạn như trong thời gian thanh khoản thấp hoặc mức biến động cao
  • Nếu lệnh chờ của bạn rơi vào khoảng trống giá nhưng chênh lệch điểm giữa báo giá thị trường đầu tiên (sau khoảng trống giá) và giá yêu cầu của lệnh bằng hoặc vượt quá một số điểm nhất định (giá trị của mức khoảng trống giá) đối với một công cụ giao dịch cụ thể
Quy định mức trượt giá được áp dụng với các công cụ giao dịch cụ thể trên tài khoản Standard, Standard Cent, Raw Spread, Pro và Zero.
 

Group facebook

Fanpage Exness Việt Nam

Top