Mức dừng cho lệnh chờ tại exness

admin

Administrator
Quản trị viên
Các quy tắc sau sẽ được áp dụng khi cài đặt mức dừng cho lệnh chờ:

  • Lệnh chờ cùng với Cắt lỗ và Chốt lời (đối với lệnh chờ) phải được đặt cách một khoảng so với giá thị trường hiện tại (tối thiểu bằng với mức chênh lệch hiện tại)
  • Phải đặt mức Cắt lỗ và Chốt lời trong các lệnh chờ cách mức giá của lệnh một khoảng tối thiểu bằng với mức chênh lệch hiện tại
  • Đối với các trạng thái lệnh mở, phải đặt mức Cắt lỗ và Chốt lời cách mức giá thị trường hiện tại một khoảng ít nhất là bằng với mức chênh lệch hiện tại
 

Group facebook

Fanpage Exness Việt Nam

Top