Đòn bẩy và tỷ lệ ký quỹ tại exness

admin

Administrator
Quản trị viên
Tỷ lệ ký quỹ và đòn bẩy tại exness có nhiều mức khác nhau để khách hàng lựa chọn và không giới hạn tỷ lệ ký quỹ, cũng như mức đòn bẩy giao dịch.

Yêu cầu ký quỹ cố định

Mức yêu cầu ký quỹ đối với một số sản phẩm giao dịch là mức cố định, bất kể bạn sử dụng đòn bẩy nào. Những sản phẩm giao dịch này được liệt kê trong các nhóm sản phẩm giao dịch Tiền tệ hiếm, Tiền kỹ thuật số, Năng lượng, Cổ phiếu và Chỉ số ở bảng trên. Mức yêu cầu ký quỹ đối với palladium và bạch kim cũng là mức cố định.

Chú ý :

Yêu cầu về ký quỹ exness là từ 15 phút trước khi các tin tức kinh tế trọng yếu được công bố cho đến 5 phút sau đó, yêu cầu ký quỹ đối với các trạng thái lệnh mới được mở cho các công cụ giao dịch bị ảnh hưởng bởi các tin tức công bố này sẽ được tính với mức đòn bẩy tối đa 1:200. Sau giai đoạn này, mức ký quỹ cho các trạng thái lệnh này sẽ được tính toán lại dựa trên số tiền trong tài khoản của bạn và đòn bẩy được chọn. Từ 19:00 GMT+0 ngày thứ Sáu đến 23:00 GMT+0 ngày Chủ nhật, yêu cầu ký quỹ cho các trạng thái lệnh mới mở sẽ được tính dựa trên mức đòn bẩy tối đa là 1:200.
 
Last edited:

Group facebook

Fanpage Exness Việt Nam

Top