Chiến lược giao dịch NZD/USD của exness hàng ngày

Status
Not open for further replies.

admin

Administrator
Quản trị viên
Chiến lược giao dịch NZD/USD hàng ngày của exness việt nam cung cấp khách hàng lựa chọn giao dịch tốt hơn.

Sau đây là chiến lược giao dịch NZD/USD ngày 27-04-2018 là bán. Áp lực giảm giá mạnh.

Xoay vòng: 0,7075

Tùy chọn của chúng tôi: các vị trí ngắn bên dưới 0,7075 với mục tiêu ở mức 0,7020 & 0,6985 trong tiện ích mở rộng.

Kịch bản thay thế: trên 0,7075 tìm kiếm tăng điểm hơn nữa với 0,7095 và 0,7130 làm mục tiêu.

Nhận xét: RSI đang bị trộn lẫn với xu hướng giảm.

Hỗ trợ và điện trở:
0,7130
0,7095
0,7075
0,7045 cuối cùng
0,7020
0,6985
0,6950

Trưởng phòng nghiên cứu tại TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI: Rémy GAUSSENS

THƯƠNG MẠI CENTRAL được điều chỉnh bởi Quy tắc ứng xử của ANACOFI-CIF, một hiệp hội được chấp thuận bởi Autorité des Marchés Financiers và đăng ký với ORIAS theo số 17005458.

Được viết vào ngày 04-27-2018 lúc 16:08 UTC + 1
Tham khảo giá: 0,7045 được biết lần cuối vào ngày 04-27-2018 lúc 16:08 UTC + 1
Đường chân trời đầu tư: INTRADAY


91_20180427160652.gif


KEY LEVELS
0.7130 Resistance
0.7095 Resistance
0.7075 Resistance
0.7045 Last
0.7075 Pivot
0.7020 Support
0.6985 Support
0.6950 Support
 
Status
Not open for further replies.
Top