Status
Not open for further replies.

admin

Administrator
Quản trị viên
Chiến lược giao dịch Exness ngày 20-03-2017 đối với các cặp tiền tệ như sau :

- Chiến lược giao dịch Exness cặp tiền tệ EUR/USD

chien-luoc-giao-dich-exness-cap-EURUSD-ngay-20-03-2017-.JPG

- Chiến lược giao dịch Exness cặp tiền tệ GBP/USD

chien-luoc-giao-dich-exness-cap-GBPUSD-ngay-20-03-2017-1.JPG

- Chiến lược giao dịch Exness cặp tiền tệ USD/JPY

chien-luoc-giao-dich-exness-cap-USDJPY-ngay-20-03-2017-1.JPG

- Chiến lược giao dịch Exness cặp tiền tệ EUR/AUD
chien-luoc-giao-dich-exness-cap-EURAUD-ngay-20-03-2017-.JPG


- Chiến lược giao dịch Exness cặp tiền tệ EUR/JPY

chien-luoc-giao-dich-exness-cap-EURJPY-ngay-20-03-2017-1.JPG


- Chiến lược giao dịch Exness cặp tiền tệ GBP/JPY

chien-luoc-giao-dich-exness-cap-GBPJPY-ngay-20-03-2017-2.JPG


- Chiến lược giao dịch Exness cặp tiền tệ USD/CHF


chien-luoc-giao-dich-exness-cap-USDCHF-ngay-20-03-2017.JPG
 

Attachments

  • chien-luoc-giao-dich-exness-ngay-20-03-2017-2.JPG
    chien-luoc-giao-dich-exness-ngay-20-03-2017-2.JPG
    87.2 KB · Lượt xem: 306
Status
Not open for further replies.

Group facebook

Fanpage Exness Việt Nam

Top