Các quy tắc chung để rút tiền từ exness

admin

Administrator
Quản trị viên
Các quy tắc chung về rút tiền từ exness như sau:

  • Thuật ngữ "tức thời" sẽ được hiểu là có nghĩa là một giao dịch được thực hiện trong vòng vài giây mà không cần xử lý thủ công bởi các chuyên gia phòng tài chính.
  • Tiền chỉ có thể được rút vào tài khoản cá nhân của đối tác để đảm bảo an ninh tài chính và ngăn ngừa rửa tiền.
  • Rút tiền có thể được thực hiện 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Nếu rút tiền không được thực hiện ngay lập tức, nó sẽ được hoàn thành trong vòng 24 giờ.
  • Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc xử lý các khoản rút tiền nếu sự chậm trễ đó do hệ thống thanh toán gây ra.
  • Công ty có quyền thay đổi thời gian xử lý để rút tiền mà không cần thông báo trước cho đối tác.
  • Công ty có thể đặt giới hạn trên các hệ thống thanh toán có sẵn cho khách hàng từ một số quốc gia nhất định.
 

Group facebook

Fanpage Exness Việt Nam

Top