Các loại vào lệnh exness

admin

Administrator
Quản trị viên
Exness có 2 loại vào lệnh chính, bao gồm Vào lệnh ngay lập tứcVào lệnh thị trường. Hai loại vào lệnh hoạt động khác nhau một chút, mỗi loại lại có đặc điểm cùng nhược điểm riêng.

Vào lệnh ngay lập tức

Vào lệnh ngay lập tức là phương pháp mà các nhà môi giới áp dụng để vào lệnh với giá yêu cầu của nhà giao dịch hoặc không hề vào lệnh.

Báo giá lại

Khi giá thay đổi liên tục, lệnh có thể không khớp với giá yêu cầu của nhà giao dịch, từ đó có thể dẫn đến báo giá lại. Báo giá lại là cách thông báo tới nhà giao dịch rằng giá yêu cầu của họ không còn có thể áp dụng được và họ có khoảng 3 giây để chấp nhận hoặc từ chối giá mới. Nếu nhà giao dịch chấp nhận, lệnh sẽ được khớp ở mức giá mới, nhưng nếu nhà giao dịch từ chối mức giá mới hoặc không phản hồi với yêu cầu báo giá lại thì lệnh sẽ bị hủy hoàn toàn.

Thay đổi

Nhà giao dịch cũng có thể chọn cài đặt để vào lệnh tự động khi các mức giá nằm trong một phạm vi nhất định (hoặc thay đổi) giá yêu cầu. Nếu một mức giá đã thay đổi nhưng vẫn nằm trong phạm vi thay đổi do nhà giao dịch thiết lập, lệnh sẽ được khớp sau khi điều chỉnh giá. Nếu giá vượt quá phạm vi thay đổi, nhà giao dịch sẽ nhận được yêu cầu báo giá lại và có thể chấp nhận, từ chối hoặc bỏ qua để giữ nguyên kết quả như trước.

Ví dụ: Giá yêu cầu của nhà giao dịch trên 1 lô GBPUSD là 1,30442 và giá trị phạm vi thay đổi được thiết lập là 0,5 . Nếu giá thay đổi thành 1,80442 hoặc 0,80442 , lệnh sẽ tự động được khớp ở mức 1,80442 hoặc 0,80442 . Tuy nhiên, nếu giá thay đổi thành 1,80443 (hoặc cao hơn) hay 0,80441 (hoặc thấp hơn) thì sẽ có yêu cầu báo giá lại.

Vào lệnh thị trường

Vào lệnh thị trường là phương pháp mà các nhà giao dịch áp dụng để vào lệnh ở mức giá hiện tại trong tích tắc của một giây. Giá có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức giá mà nhà giao dịch thấy được trên cửa sổ của thiết bị đầu cuối khi giá liên tục thay đổi.

Một điểm khác biệt lớn giữa Vào lệnh thị trườngVào lệnh ngay lập tức là loại vào lệnh này không có báo giá lại. Tuy nhiên, đặc biệt trong thời kỳ thị trường biến động, bạn sẽ gia tăng rủi ro khi giá biến động mạnh trong một khoảng thời gian ngắn.

Ưu điểm rõ rệt của loại vào lệnh này chính là tốc độ vào lệnh nhanh nhất và khả năng mang lại cơ hội tiếp cận 100% thị trường cho các nhà giao dịch.

Hãy xem bảng sau để so sánh hai loại vào lệnh:

Vào lệnh ngay lập tứcVào lệnh thị trường
Có thể phát sinh báo giá lại.Không có báo giá lại.
Vào lệnh tùy thuộc vào giá sẵn có.Vào lệnh được đảm bảo.
Kiểm soát mức biến động & trượt giáNguy cơ cao hơn có liên quan đến mức biến động & trượt giá.
 

Group facebook

Fanpage Exness Việt Nam

Top