Các giấy tờ cần hoàn thiện sau khi mở tài khoản exness

admin

Administrator
Quản trị viên
Để hoàn tất thủ tục mở tài khoản exness. Mỗi cá nhân phải hoàn thành các giấy tờ sau :

1. Giấy tờ chứng minh nhân thân

- Chứng minh thư (ID CARD)
- Hộ chiếu (Passport)

Sử dụng một trong những giấy tờ trên.

2. Giấy tờ chứng minh địa chỉ

- Hóa đơn điện, nước, điện thoại...
- Sao kê ngân hàng.


Sử dụng một trong những giấy tờ trên với cả hai điều kiện :
+ Thời gian của hóa đơn, sao kê được lập cách đây không quá 6 tháng.
+ Trên hóa đơn hoặc sao kê có ghi rõ tên bạn và địa chỉ của bạn.


Các giấy tờ cần thiết, cần hoàn thiện để mở tài khoản exness mục đích để :

- Giúp hoàn thiện hồ sơ cá nhân, quản lý và bảo vệ bạn trong việc nộp rút tiền. Tránh kẻ gian giả mạo để rút tiền từ tài khoản exness của bạn.
- Hoàn thiện theo quy định của các tổ chức pháp lý, tổ chức quốc tế mà exness đã đăng ký : FSA, FSD...
 
Top