Các chương trình đối tác exness và mức hoa hồng hiện nay

admin

Administrator
Quản trị viên
Hiện nay, exness có nhiều chương trình đối tác và mức hoa hồng khác nhau. Mỗi đối tác exness sẽ được cấp 1 tài khoản và 1 link giới thiệu khách hàng. Đối tác exness được chia thành 2 loại chính nhà môi giới (Introducing Brokers) và đối tác liên kết kỹ thuật số (Digital Affiliates).

1. Nhà môi giới - Introducing Brokers - IB

Nhà môi giới exness được trả hoa hồng theo các mức hoa hồng (tính theo phần trăm khối lượng giao dịch của khách hàng và IB cấp dưới). Nhà môi giới exness phân chia thành nhiều mốc khác nhau, tương ứng với các điều kiện về khối lượng, số lượng khách hàng và số lượng IB cấp dưới.

Hoa hồng = mức hoa hồng * khối lượng giao dịch.

Loại 1 : Đối tác giao dịch - Trading Partner

Mức hoa hồng được đánh giá bằng tổng khối lượng giao dịch của các khách hàng được giới thiệu.
Mức 1 : Đối tác giao dịch - Trading Partners - mức hoa hồng 20%
Là mức đầu tiên cho các đối tác khi tham gia với chương trình nhà môi giới của exness.​
Mức 2 : Đối tác giao dịch cấp cao - Advanced Partners - mức hoa hồng 25%
Sau khi có tổng khối lượng giao dịch của các khách hàng ở mức cao, exness sẽ nâng mức hoa hồng lên 25%.​

Loại 2 : Nhà môi giới - Introducing Brokers

Mức hoa hồng được đánh giá bằng cả khối lượng giao dịch trung bình và số khách hàng đang hoạt động (AC) trong 90 ngày qua.

Mức 3 : Đối tác đồng - Bronze Partner - mức hoa hồng 33%
 
Last edited:
Top